Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Uppdatering Coronaviruset - träning samt sommarläger
2020-03-20 16:44
Styrelsen i ÅSS följer noga händelseutvecklingen gällande Coronavriuset. Vi håller oss informerade, läser och lyssnat till råd och riktlinjer från framförallt Folkhälsomyndigheten och Svenska simförbundet. Styrelsen har även genomfört en riskbedömning avseende simträning i simhallen. Utifrån vårt samlade material har vi idag fattat beslut om att fortsätta med simträningen för alla träningsgrupper så länge som inte situationen förändras och nya riktlinjer ges. Det är dock ytterst viktigt att alla simmare, tränare och ledare följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittsprindning (se tidigare inlägg). Om någon simmare eller tränare/ledare inte vill delta på grund av risk för smitta så respekterar vi förstås detta beslut och tar tacksamt emot ett meddelande om detta till tränare/ledare (gäller simmare) eller till huvudtränare (gäller tränare/ledare). 

BeFair (Söra simhall) kommer eventuellt att dra ned på öppettiderna pga coronasituationen, vilket kan påverka våra träningar. Vi har ständigt kontakt med BeFair och uppdaterar så fort vi får information.

Planering och förberedelser av det sommarläger som årligen arrangeras av klubben kommer tillsvidare att avbrytas då osäkerheten är stor att arrangemanget inte kan genomföras i augusti och för att förhindra att kostnader drabbar klubben i samband med avbokning av boende och simhallstider.

Styrelsen har även fattat beslut om att ställa in Medly Cup, en tävling som ÅSS skulle arrangera den 18 april.

Vänligen, styrelsen
Medley Cup Inställt!
2020-03-18 18:02
Medley Cup som skulle simmats 18/4 ställs in.

Styrelsen
ÅRSMÖTET INSTÄLLT
2020-03-13 20:45
Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens indikation för samhällsspridning och uppmaningen att vara restriktiv kring deltagande vid och arrangerande av möten och samlingar samt med anledning av att styrelseordförande i ÅSS är sjuk, har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet som skulle ägt rum på söndag den 15 mars kl. 13.00. Riksidrottsförbundet har även föreslagit att idrottsföreningars årsmöten flyttas fram.

Riksidrottsförbundet gällande idrottsföreningars årsmöten:
Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.


Styrelsen återkommer inom kort med ett nytt datum för ett fysiskt årsmöte eller ett digitalt möte om möjlighet finns.

Styrelsen
Angående Coronaviruset
2020-03-12 12:33
Med anledning av spridningen av Coronaviruset.

ÅSS följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, och Stockholms Simförbund:
Då situationen kan förändras snabbt, rekommenderas att följa utvecklingen på nedanstående länkar för senaste nytt:


Generellt sett gäller att om man känner minsta förkylningssymptom eller om man känner sig hängig, stannar man hemma från träningen (liksom skola och arbete).
Man besöker inte heller simhallen i dessa fall.

De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Att använda handsprit kan också vara ett alternativ. Viktigt också att, som alltid, duscha och tvätta sig innan simträning och bara använda sin egen vattenflaska.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det är OK att säga till folk som inte följer dessa regler.

Låt oss alla i klubben hjälpas åt att följa dessa förhållningsregler så att spridningstakten av smittan kan hållas ner. 


Styrelsen
ÅSS bjuder in till Medley Cup 2020 den 18/4
2020-03-06 21:24
INSTÄLLT pga rådande coronaläget!

Inbjudan till Medley Cup 2020 - ÅSS i Söra simhall den 18/4.
Tränare anmäler via tempusanmälan senast den 15/4.


Varmt välkomna!

ÅSS tävlingskommitté
NY parkerinsplats
2020-03-06 16:24

Med anledning av att stora parkeringsplatsen framför simhallen är avstängd from 6/3-20 har en ny parkeringsplats iordningställts för besökare till Söra simhall på Stationsvägen bredvid Jehovas. Parkeringsplatsen kommer att kunna nyttjas till månadsskiftet Aug-Sept.


Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd 0600-1800, Mån-Fre. Fri parkering 4 timmar. OBS! Man anmäler ankomsttid och registreringsnummer i simhallens kassa för att få ett p-tillstånd och slippa P-Bot.

Nyheter från våra grupper