Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till ÅSS!

Du har ett barn som just börjat simträna eller kanske är intresserad att börja simma i Åkersberga Simsällskap. För att ni skall känna er riktigt välkomna har vi satt ihop några rader om vad detta innebär, vad ni kan förvänta er av oss som är aktiva inom klubben och vilka krav vi kommer att ställa på er som föräldrar! Alla måste hjälpas åt, men givetvis inte alltid.


Att träna simning

Om du själv varit aktiv simmare vet du säkert redan vad detta innebär men alla klubbar arbetar inte likadant. Har du inte simmat själv så hoppas och tror vi att du är intresserad av att lära dig lite om simning och att förstå vad ditt barn håller på med.

Träningsmässigt är simning en mycket jämlik och integrerad idrott. Vilken grupp man tränar med beror inte på om man är pojke eller flicka, eller hur gammal man är utan på hur mycket man kan. Målsättningen är att ha så liten spridning av kunskapsnivån som möjligt inom gruppen. Av praktiska skäl försöker vi dock hålla åldersspannet i grupperna till två, max tre år. 


Träningstider och träningsgrupper 

Simning på elitnivå är en träningsintensiv sport, men innan ditt barn kommer dit behövs många års "utbildning".ÅSS har ingen simskola för nybörjare utan de som börjar hos oss måste kunna ta sig framåt i bassängen redan innan, 50 m har vi som tumregel.


Vilka är våra tränare?

Det är våra ungdomssimmare som tränar de yngre grupperna C och T. Från att de är 13 år får de som vill vara tränare i en crawlgrupp. Bakom finns alltid ett antal vuxna och erfarna tränare som övervakar och hjälper till.

Utöver tränare behöver varje grupp även två föräldrar (ledare) som ställer upp som stöd till gruppens ungdomstränare. Ni kommer bl.a. att ansvara för att LOKa, träningen (närvarorapportera). Detta är jätteviktigt då klubben får ersättning för varje närvarorapporterat träningstillfälle och utan denna inkomst kan vi komma att behöva höja medlemsavgiften. Ni kommer även att få hjälpa till att träna gruppen de gånger ungdomstränarna är iväg på sina simtävlingar.


Från MY-gruppen och uppåt är det föräldrar som ansvarar för träningen. Som förälder du erbjuds att gå de tränarkurser som behövs och ÅSS står för alla kostnader i samband med detta..


Crawlgrupper, C-grupperna

Här fokuserar vi i första hand på att ge barnen vattenvana, att få dem att känna sig trygga i vattnet. I andra hand lär vi ut grunderna i crawl, ryggsim och "riktigt" bröstsim. Träningen sker en gång i veckan. Som crawlsimmare kan man vara med och tävla i våra egna crawltävlingar. Man tävlar mot sig själv och sina egna personliga rekord.

Teknikgrupper, T-grupper.

Detta är nästa steg i simutbildningen. Nu tränar man två gånger i veckan. Här börjar vi nosa på det fjärde simsättet, fjärilssim. Nu blir det också moment av "riktig träning" med fokus på kondition och styrka. Nu får man möjlighet att, om man vill, börja tävla utanför den egna simhallen.

 

Medleygrupper, MY-grupper.

Tredje steget i simutbildningen. Här tränar man tre gånger i veckan och huvudmålsättning är att lära sig att simma samtliga simsätt korrekt och att orka alla distanser på tävling. Nu har man också blivit lite varmare i simkläderna och satsar tävlingsmässigt på att delta i två av Stockholms simförbundstävlingar, Vår- och Höstsimiaden.

 

B och A grupperna

Överst i vår gruppstruktur har vi så B och A grupperna. B-grupperna tränar fyra till sex gånger i veckan i bassängen + ett landpass, A-gruppen tränar sex gånger i veckan i bassängen + ett landpass. Både A- och B-grupper får ibland möjlighet att vissa utvalda veckor även träna två pass på morgnarna, innan skolan. Utöver träning utbildar vi i kostlära, träningsfysiologi, förebyggande av skador osv. Här är huvudmålsättningen att delta i Ungdoms-GP, JDM och Sum-sim (Svenska Ungdomsmästerskapen).

-

Till skillnad från de flesta andra idrotter har simningen egentligen inga "säsonger". För C-, T- och My-grupperna följer ÅSS dock i princip skolterminerna, d.v.s. vi börjar träningen när skolan drar igång och slutar varje termin någon vecka innan skolorna slutar. På skolloven är det i regel ingen träning förrän man simmar i våra A- eller B-grupper. För dessa förlängs vårterminen med en "utomhussäsong" i långbana (50m-bassäng). JDM & DM i långbana går i mitten av juni och Sum-sim i början av juli. Från slutet av maj tränar vi då till stor del i Kvarnbadets utomhusbassäng i Vallentuna. De duktigaste simmarna tränar i princip året runt, med undantag för en månads uppehåll i mitten av sommaren. 

-

Masters-gruppen, motionssim för vuxna

En mindre motionsgrupp i vilken de som nyligen deltagit i crawlkurserna kan träna vidare i. Även du som är "gammal" simmare/tränare och vill hålla igång utan att behöva trängas med "tanter i roliga badmössor" kan bli medlem i denna grupp. ÅSS erbjuder träningstider 3 gånger i veckan och lagom ansträngande träningspass finns att tillgå.


Läger

I slutet på varje sommar, innan skolorna börjar, åker vi på träningsläger. Lägren är öppna för de som simmar i våra T-grupper och uppåt. I regel åker vi på två läger, ett på 4-5 dagar någonstans i Sverige (eller på Åland) för T- och MY-grupper, och ett på 7-8 dagar för A- och B-grupperna där vi vartannat år försöker komma iväg någonstans utanför Sverige. Som förälder kan man åka med som ledare på lägren.

Tävling
Klubben har en Tävlingspolicy som säger att alla skall vara med och tävla, men om någon absolut inte vill respekterar vi givetvis detta. För dom simmare som inte vill tävla finns bl a våra nystartade Multi-grupper. Anledningen till att vi tycker att alla skall tävla är att det är på så sätt som vi kan bygga upp gemenskapen och gruppkänslan i en annars extremt individuell sport. På tävlingarna är vi ett kollektiv där alla hejar på och stöttar varandra, skriker våran ramsa tillsammans innan tävlingen börjar osv.

Den första gången man "tävlar" är på våra egna crawltävlingar. Där har vi ingen uppdelning i klasser utan alla är vinnare! Alla får ett diplom där de tider man simmat på, sina personliga rekord ("pers") finns noterade. På så sett tävlar man nästa gång mot sig själv och försöker slå sina egna pers. Crawltävlingar har vi två gånger per termin, en helt fristående på egen träningstid med tränare och föräldrar som funktionärer, och en i samband med ÅSS klubbmästerskap. Sträckorna (grenarna) som simmas är 25m och 50m crawl, rygg och bröst. Varje gren simmas i ett antal heat där max sex simmare startar samtidigt (det finns sex banor i bassängen i Söra simhall). I regel simmar man i samma heat som sina gruppkamrater.

Ett par gånger per år arrangerar ÅSS tävlingar där vi bjuder in klubbar från resten av Stockholm. När man simmat några crawltävlingar och känner sig mogen får man vara med på dessa och mäta sina krafter mot andra simmare från andra klubbar. Då är det åldersklasser där pojkar tävlar mot pojkar, och flickor mot flickor. Det är antingen ettåriga eller tvååriga åldersklasser i varje gren.

Nästa steg är att följa med ut och tävla i tävlingar runt om i Stockholm som andra klubbar arrangerar. Då åker vi i bilar tillsammans, i regel rätt tidigt på morgonen och kommer inte tillbaka förrän sent på kvällen. Här förväntar vi oss att föräldrar ställer upp och turas om att skjutsa barnen i gruppen till och från tävlingarna. Information om dessa tävlingar hittar du alltid på vår hemsida i vår Tävlingskalender. Information kan också komma via mail eller delas ut på träningarna.

 

Funktionärer

På de egna tävlingarna är det vi själva som besätter samtliga funktionärsposter (utom möjligen en eller två som Stockholms simförbund bidrar med). Totalt behövs runt 25 funktionärer runt bassängen och eftersom många tävlingar pågår under en hel helg, med förmiddags- och eftermiddagspass under två dagar, är det viktigt att vi är många för att dela på arbetsbördan.

Vi förväntar oss att du som förälder ställer upp som funktionär på dessa tävlingar. Notera att insatsen begränsas till 3-4 gånger per år. De egna tävlingarna är mycket viktiga för klubbens ekonomi. För varje start betalar de deltagande klubbarna en avgift som går direkt till vår klubbkassa och som sedan går ut i verksamheten i form av subventionering vid läger, startavgifter till tävlingar, utbildning av tränare mm. 

För att få vara funktionär måste man först gå en utbildning som vi själva anordnar. Den är på 2 x 3 timmar och hålls 2 gånger per termin. Efter denna kurs får man en tävlingsfunktionärslicens. Är man intresserad finns möjligheter att vidareutbilda sig i Stockholms simförbunds regi och bli distriktsfunktionär. Genom att utbilda dig till funktionär och delta på klubbens tävlingar har du en möjlighet att få mer kunskap och simning som idrott. Du får också en större insyn och medverkan i ditt barns idrottsutövande samtidigt som du bidrar till att vi blir flera som kan dela på klubbens ansvar och sysslor under tävlingarna. Ju fler funktionärer vi är, desto fler kan dela på arbetet runt våra egna tävlingar!

 

Styrelse

I mars varje år har ÅSS sitt årsmöte. Precis som i alla annan frivillig verksamhet baseras även vår på att föräldrar frivilligt engagerar sig i arbetet. I stället för att ställa upp som hjälptränare eller funktionär kan du givetvis vara aktiv i vår styrelse eller i någon av våra kommittéer. Prata med ditt barns tränare eller kontakta någon i styrelsen via telefon eller e-mail.

Välkommen till ÅSS och lycka till!